BERCHTA PERCHTA

Cermen pagan geleneğinde ilk olarak ‘parlayan’ anlamına gelen Berchta, kadınları ve çocukları koruyan bir kış tanrıçasıydı. Ormanları ve içindeki tüm vahşi yaşamı izleyen, ölülerin ruhlarına rehberlik eden, güvenlik ile tehlike, yaşam ve ölüm arasında bulunup bunlara denge getiren, insanların sevdiği ve saygı duyduğu bir tanrıçaydı. Görevi özellikle bebeklik döneminde ölen çocukların ruhuna bakmaktı. Bunun yanında hasat sonu evleri ziyaret eder, işlerin tam ve eksiksiz yapıldığından emin olur, temiz ve düzenli evlere bolluk getirdiği düşünülürdü. Berchta’nın onları ziyaret ettiği düşünülen günlerde kadınlar aileyi beslemek için sonradan Perchtenmilch adı verilen özel bir yulaf lapası pişirip bir kase de evin dışına bırakırdı. Berchta’nın bu ikramı beğenmesi halinde ailenin yıl içinde güzel nimetlerle ödüllendirileceği düşünülürdü.

6. yüzyıldan itibaren bölgede Katolik Kilisesi’nin etkili olmasıyla birlikte pagan gelenekleri hoş görülmemiş ve adetleri yasaklanmaya başlamıştır. İnsanlar ne kadar dirense de pagan inançlarını ve tapınımlarını yerine getirenler zaman içinde cezalandırılmış ve halk sindirilmiştir. 12. yüzyıldan itibaren kilisenin eski pagan inançlarını şeytanlaştırma çabası suretiyle parlayan güzel Berchta, korkutucu bir cadı olan Perchta olarak anılmaya başlamıştır. Perchta çirkin bir kocakarı kılıklı, çengel burunlu, eteğinde birilerini kesmek üzere her zaman bıçak taşıyan biri olmuştur. Buna rağmen insanlar ibadetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

15. yüzyılda Kilise, Perchta kültünü tamamen yasaklamıştır. Böylece uzun zaman sonra Perchta, hikayelerde çocukları yakalayıp yiyen bir Noel Cadısı halini almış, ziyaret ettiği evler yeterince temiz değilse ve işler bitmemişse ev sahibinin karnını yarıp saman ve taşlarla dolduran bir karındeşen cadı olmuş, yalan söylediğini fark ettiği çocukların gözlerini camla kazıyan bir karakter haline gelmiştir.

19. yüzyılda halk kültüründe yeniden ilgi görmeye başlayan Perchta için bugünlerde Avusturya’nın Alp bölgelerinde, başta Salzberg ve Salzkammergut olmak üzere Perchten törenleri düzenlenmeye başlamıştır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Tumblr

Benzer Haberler

Son Haberler