Yenilenebilir enerji kaynakları artık dünyanın elektrik ihtiyacının üçte biri için kullanılıyor

Dört gözle beklenecek bir şey: Bağımsız bir küresel enerji düşünce kuruluşunun hazırladığı yeni bir rapor, enerjinin geleceğine ilişkin kesinlikle iyimser bir tablo çiziyor. Ember’e göre, yenilenebilir kaynaklar elektrik üretiminde rekor oranlara ulaşarak dünyanın enerjiye en fazla aç olan bazı bölgelerinde emisyonları önemli ölçüde azalttı.

Ember, bireylerin ve işletmelerin çeşitli ihtiyaçları için elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir ve fosil yakıt kaynaklarının kullanımını detaylandıran son Küresel Elektrik İncelemesi’ni yayınladı. Kâr amacı gütmeyen Birleşik Krallık kuruluşu, raporda yenilenebilir enerji kaynaklarının 2023’te üretilen elektriğin üçte birinden fazlasını oluşturduğunu söylüyor.

Raporla grup, geçen yıl elektrik üretimindeki değişikliklere ilişkin ilk “kapsamlı genel bakışı” sunmayı amaçlıyor. Veri, güneş ve rüzgar kaynaklarının sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 10 büyüme oranlarına ulaşması nedeniyle 2023’ün yenilenebilir kaynaklar açısından çok önemli bir yıl olduğunu belirtiyor. Tersine, fosil kaynaklar elektrik üretiminde yalnızca yüzde 0,8’lik bir artış yaşadı.

Ember’in raporu, küresel elektrik talebinin yüzde 92’sini temsil eden 80 ülke için mevcut en son veriler de dahil olmak üzere 215 farklı ülkeden veriler topladı. Asya, Afrika, AB ve G7 gibi 13 coğrafi ve ekonomik bölgeden veriler de dahildir.

Ember ilk kez kapsamlı veri setine ücretsiz erişim sağlıyor.

yenilenebilir enerji kaynaklari artik dunyanin elektrik ihtiyacinin ucte biri icin kullaniliyor 0 NJ8FvBej

Ember, başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir kaynakların yadsınamaz büyümesinin, dünyayı fosil yakıt üretiminin daha az ön plana çıktığı “yeni bir çağa” doğru sürükleyeceğini belirtiyor.

Raporda, elektrik üretimine yönelik yenilenebilir kaynakların 2000 yılında küresel pazarın yalnızca yüzde 19’unu oluşturduğu, şu anda bu oranın yüzde 30’u aştığı vurgulanıyor. Bununla birlikte, hidroelektrik kaynakları 2023’te son beş yılın en düşük seviyesine geriledi; kömür ve diğer fosil yakıt kaynakları bunu telafi ederek sera gazı emisyonlarının daha da azalmasını önledi.

Küresel elektrik talebi 2023’te yüzde 2,2 arttı; Ember, 2024 için talebin daha da yüksek olacağını öngörüyor. Önümüzdeki on yılda, enerji geçişinin fosil yakıtlarda “kalıcı” bir düşüş ve emisyonların azalmasıyla karakterize edilen yeni bir aşamaya girmesi bekleniyor. Ember, petrol, gaz ve kömür gibi fosil kaynakların hâlâ dünyanın birincil enerji tüketiminde hakim olmasına rağmen, enerji sektörünün karbondan arınacak ilk sektör olacağını öngörüyor.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Tumblr

Benzer Haberler

Son Haberler