BELLEROPHONTES ( Mitolojik Hikayeler )

Sharing is caring!

Bellerophontes, Korinthos kralı Glaukos’un oğlu. Sisyphos’un torunu. Glaukos Bellerophontes’in “ölümlü” babasıdır, yiğit aslında Poseidon’un çocuğudur. Tanrısal nitelikleri de oradan gelmedir.

Kadmus ve Perseus ile birlikte Herakles öncesi dönemin en önemli kahramanlarından birisidir. Canavar Katili veya Belleros’u Öldüren olarak da çözülebilen Bellerophontes Belleros’u öldüren demek. Birçok yiğitler gibi Bellerophontes de kaza ile adam öldürmüş, öldürdüğü bu Belleros’un kim olduğu da pek bilinmiyor.

Tanrılar tarafından kendisine olağanüstü bir yakışıklılık ve mertlik verildiği için Argos kralı Proitos’un karısı Anteia ona tutulur. Ancak aklı başında bir delikanlı olan Bellerophontes, kadının kendisini baştan çıkartmasına izin vermez. Bunun üzerine Anteia, kocasına Bellerophontes’in kendisine tecavüz etmeye çalıştığını anlatarak kendisinden delikanlıyı öldürmesini ister. Proitos çok sinirlenir, ancak cinayet işlemekten çekindiği için sözde suçluyu bir mesajla kayınpederi olan Lykia kralına yollar. Kral mesajdaki “uğursuz işaretleri” çözdüğünde Bellerophontes’e üç zorlu görev verir. Chimaira’yı öldürmesi, ünlü Solymler ırkına karşı savaşması ve Amazonları alt etmesi gerekmektedir.
Yiğidin ağzı ateş saçan Khimaira’yı nasıl öldürdüğü Homeros’ta anlatılmamıştır. Hesiodos’a göre (Theogonia 324):

Pegasos hakkından geldi bu Khimaira’nın
Koca yiğit Bellerophontes’le birlikte.

Bir anlatıma göre, yiğit kanatlı atı Korinthos’ta bir çeşmede su içerken bulmuş, (Pegasos pınar ve çeşme başlarında bulunmaktan hoşlanırmış.) sağrısına binip doğru Khimaira’yı öldürmeye gitmiştir. Diğer zorlu görevlerinde de Pegasos yardım etmiştir.

Bellerophon her üç görevi de başarıyla tamamlamıştır. Iobates, tehlikeli görevler vererek Bellerophon’dan kurtulamayacağını anlayınca, son çare olarak Lykia’lı paralı askerlerden oluşturduğu bir birliği kahramana pusu kurup öldürmekle görevlendirmiştir. Kahraman hasımlarını kılıçtan geçirince kral Bellerophon’u tanrıların koruduğuna ve haklılığına inanıp, kendisine yazılan mektubu göstermekle kalmamış, kızı ile evlendirmiş dahası tahtını da damadına bırakmıştır. Bellerophon ile karısının Isandros, Hippolokhos ve Laodameia adlı üç çocuğu olmuştur.

-İlyada’ya göre tanrılar bir gün tiksinir Bellerophontes’ten. Oğlu İsandros’u Ares gelir öldürür. Kızı Laodameia’yı ise Artemis öldürür. Bellerophontes’in tanrıların öfkesine uğramasının nedeni şöyle açıklanır: Gurura kapılan yiğit kanatlı atının sırtında Olympos’a kadar yükselmek istemiş, Zeus da kızarak atmış onu gökten aşağı yeryüzüne. Düştüğü Aleion ovası da Kilikya’da bir bölgedir. Bellerophontes’in kızı Laodameia, İlyada’da Lykia’lıların başında savaşan Zeus oğlu Sarpedon’un anasıdır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
WhatsApp

Benzer Haberler

Son Haberler