Türk Siyasi Tarihine Genel Bakış

Türk Siyasi Tarihine Genel Bakış

Sharing is caring!

 

 1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (1299-1922): Türk siyasi tarihi, Osmanlı Beyliği’nin varlığıyla başlar. 1299 yılında Osman Bey tarafından beylik kurarak genişleyerek Osmanlı İmparatorluğu’na dönüştü. Osmanlılar, 16. yüzyılda büyük bir güç haline gelerek Avrupa, Asya ve Afrika’nın geniş bölgelerini yönettiler. Ancak imparatorluk, zaman içinde zayıflayarak 19. yüzyılda büyük güçlerin karşısında geriledi.
 2. Tanzimat ve Islahat Dönemi (1839-1876): Osmanlı İmparatorluğu, modernleşme çabalarıyla bu dönemde önemli reformlar gerçekleştirdi. Tanzimat Fermanı (1839) ve Islahat Fermanı (1856) gibi belgelerle hukuki, idari ve ekonomik yapı değiştirilmeye çalışıldı. Ancak bu reformlar yeterli değil.
 3. II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918): 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilanı yapıldı ve Meclis-i Mebusan (Meclis-i Mebûsan) tekrar açıldı. Ancak I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ve imparatorluğun savaşta yenilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nu daha da etkiledi.
 4. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi (1919-1923): I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Antlaşması Türk ulusal hareketini tetikledi. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın (Atatürk) önderliğinde Samsun’a açık Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bu savaş 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlandı. Atatürk, modernleşme ve batılılaşma politikaları ile Türkiye’yi dönüştürmeye çalıştı.
 5. Demokrat Parti Dönemi (1950-1960): 1950 yılında Demokrat Parti iktidarına geldi ve çok partili siyasi hayata geri döndü. Bu dönemde siyasi rekabet arttı, ancak 1960’taki askeri darbe ile Demokrat Parti’nin iktidarı sona erdi.
 6. Müdahaleler ve Çok Partili Hayat (1960-2000): 1961 Anayasası ile çok partili sistem geçildi, ancak Türkiye sık sık askeri askeri müdahalelerle sarsıldı. 1980’de askeri darbe gerçekleşti ve ülke uzun süre askeri yönetim altında kaldı.
 7. Günümüz Siyasi Dönemi (2000-günümüz): 2000’li yıllardan itibaren Türkiye siyasi arenasında AK Parti’nin yükselişi etkili oldu. Parti, 2002’de iktidara geldi ve uzun süreli bir iktidar dönemi başladı. Ancak siyasi tartışmalar ve gerginlikler arttı. 2017’de anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemi kabul edildi ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin ilk başkanı oldu.
 1. Son Gelişmeler ve Zorluklar (2000’ler-2020’ler): 2000’li yıllar ve sonrasında Türkiye’de çeşitli siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler yaşandı. AK Parti iktidarı önemli bir ekonomik büyüme ve altyapı gelişimini beraberinde getirdi. Ancak basın özgürlüğü, insan hakları ve yargının bağımsızlığı gibi konularda artan kutuplaşma ve tartışmalar da buna damgasını vurdu.

  2013’teki Gezi Parkı protestoları ve 2016’daki başarısız darbe girişiminin ülke üzerinde derin etkileri oldu. Darbe girişiminin ardından Gülenci olduğu düşünülen unsurlara yönelik baskılar, demokratik kurumların ve özgürlüklerin erozyona uğradığına dair endişelere yol açtı.

 2. Dış Politika ve Bölgesel Dinamikler: Türkiye’nin dış politikası özellikle 21. yüzyılda değişimlerden geçti. Ülke, Suriye İç Savaşı da dahil olmak üzere bölgesel çatışmalarda kilit bir oyuncu olmuş ve mülteciler ve terörle ilgili zorluklarla mücadele etmiştir. Avrupa Birliği ile ilişkiler, AB üyeliği ve göç yönetimi gibi konulardaki tartışmalar nedeniyle karmaşık bir hal aldı.
 3. Kürt Sorunu ve Barış Süreci: Kürt sorunu onlarca yıldır Türk siyasetinin önemli bir unsurudur. Türk devleti ile Kürdistan İşçi Partisi (PKK) arasındaki silahlı çatışma yüksek insani maliyete neden oldu. Barış görüşmelerinin yapıldığı dönemler oldu, ancak kalıcı bir çözüme ulaşmak hâlâ zorlu bir süreç.
 4. Ekonomik Zorluklar ve Başarılar: Türkiye güçlü ekonomik büyüme dönemleri yaşadı ancak aynı zamanda enflasyon, para birimindeki değer kaybı ve işsizlik gibi ekonomik zorluklarla da karşı karşıya kaldı. Ülkenin ekonomi politikaları, mali yönetimi ve uluslararası finans kurumlarıyla ilişkileri, ülkenin ekonomik gidişatını şekillendirmede rol oynadı.
 5. Demokratik Kaygılar ve İfade Özgürlüğü: Son yıllarda Türkiye’de demokrasi ve ifade özgürlüğünün durumuna ilişkin kaygılar artıyor. Medya kuruluşları kapatılıyor, gazeteciler hapse atılıyor ve güvenlik önlemleri ile sivil özgürlükler arasındaki denge konusunda tartışmalar yaşanıyor.
 6. 2020’ler ve Sonrası: Eylül 2021’deki son güncellemem itibarıyla Türkiye’nin siyasi manzarası gelişmeye devam ediyor. Ülke, insan hakları, siyasi özgürlükler, ekonomik istikrar ve dış ilişkilerle ilgili konular da dahil olmak üzere, iç ve uluslararası zorlukların karmaşık bir karışımıyla karşı karşıyadır.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
WhatsApp

Benzer Haberler

Son Haberler