Toplum Destekli Polislik

Adana'da Toplum Destekli Polislik Projesi Kapsamında Polis Liseli Kızlarla Heyecan Dolu Voleybol Maçı Yaptı

Sharing is caring!

Toplum Destekli Polislik
Etkin bir güvenlik hizmeti yürütülmesinde kabul gören anlayış; suçla mücadeleye ve güvenlik politikalarının uygulanmasına toplumun katılım ve desteğinin sağlanmasına dayanmakta; öncelikle toplumsal beklentilerin ve taleplerin karşılanması bu anlayışın odak noktasını oluşturmaktadır. Buna kısaca “Toplum Destekli Polislik” denilmektedir.
Bilgilendirme Çalışmaları
Bilgilendirme çalışmaları, vatandaşlarımızı değişik materyaller hazırlayarak genel güvenlik hizmetleri, suç önleme, suçtan korunma ve bireysel güvenlik önlemleri, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik vb. suçlardan korunma yöntemleri vb. konularda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır,burada esas olan, daha güvenli bir toplumsal yaşamın oluşturulması ve bireylerin genel güvenliğin sağlanmasında daha aktif rol almalarının temin edilmesidir. Bilgilendirme çalışmaları değişik konuları içermektedir.
Bireysel İrtibat Çalışmaları
Bireysel irtibat çalışmaları toplum destekli polislerin günlük görevleri sırasında genel güvenlik amaçlı veya insanî ilişkiler çerçevesinde yerine getirdikleri bireysel yönü ağır basan toplumsal ilişkilerdir. Bu ikili ilişkiler uzun bir süreçte güvenliğin sağlanmasına olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Bireysel irtibat çalışmaları, polisin güvenilirliğini artıran, topluma polisin farklı bir yüzünü sergileyen faaliyetlerdir ve toplum destekli polisliğin temel görev alanlarının başında gelmektedir.
Vatandaşlardan Gelen ve Çözümlenmek Üzere İlgili Emniyet Birimlerine ya da Diğer Kurumlara Bildirilen Konular
Toplum destekli polisler halk içinde görev yapan devletin başvuru noktaları olarak kabul edilmektedir. Toplum destekli polisler halka hizmet götüren, onların talep ve önerileri ile dilek ve şikâyetlerini alarak ilgili birimlere veya kurumlara gönderen ana hizmet unsurlarıdır. Önemli ve dikkate değer kalıcı hizmetler yürütmektedirler.
Vatandaşların günlük hayatın akışı içerisinde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasında etkin bir rol oynamakta ve ilgili kurum ve kuruluşları mevcut sorunların çözümü amacıyla harekete geçirebilmektedirler. Bu önemli işlevleri onları, genel güvenliğin sağlanması bakımından daha da fonksiyonel hale getirmektedir.
Okul Aile Birliği Toplantıları
Genel güvenlik hizmetlerinde önem taşıyan yerlerin başında eğitim kurumları gelmektedir. Eğitim kurumları ile iyi bir iletişim ve koordine, daha güvenli bir eğitim ortamının sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. Okullar çok geniş bir öğrenci kitlesini bünyesinde barındırmakta, çocuk ve gençleri geleceğe hazırlamak bakımından temel bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede okullara yönelik toplum destekli polislik kapsamındaki hizmetlerin de dikkatle üzerinde durulması gerekmektedir.
Sosyal Etkinlikler
Toplum destekli polislik hizmetleri bakımından polis, yalnızca bir icra organı ve pasif bir kamu düzeni sağlayıcısı olarak algılanmamaktadır. O toplumda önemli ve işlevsel nitelikteki bir takım hizmetleri koordine etmekte ve yerine getirmektedir.
Bunların başında da sosyal etkinliklerin düzenlenmesini koordine etmesi ve toplumda fertlerin bu etkinliklere gönüllü katılımını sağlamak gelmektedir.

Sosyal Yardım Faaliyetleri
Toplum destekli polisler, toplumun geneline hitap eden ve toplumun içinde günlük görevlerini yerine getirmektedir. Bu görevler sırasında görevli her bir personel, yardıma muhtaç veya sosyal kurumlara tevdi edilmesi gereken ya da bu kurumlarla irtibat kurması gereken birçok vatandaşımızla karşılaşmaktadır.
Toplum destekli polisler, görev alanları dâhilinde karşılaştıkları bu kişiler ve ilgili kurumlar ile irtibat kurarak gerektiğinde yardım yapılmasını sağlamakta ya da ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadırlar.

toplumdestekli

Suç Mağduru ve Diğer Destek Ziyaretleri
Genel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından yeni gelişen alanlardan biri de vatandaşlara danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi gelmektedir. Özelikle hukuki prosedürler, polisin kişiler hakkında yaptığı işlemler, kendileri ile ilgili muhatap olunan konuya ilişkin izlenecek süreç vb. konularda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Suç/olay mağdurlarına, intihara teşebbüs edenlere bu yönde destek verildiği gibi toplum destekli polisler sorumluluk alanlarında ölen kişilerin yakınlarına da taziye ziyaretlerinde bulunmaktadırlar.
Diğer yandan birçok özel gün ve tarihte, ilgili kişi veya kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmekte, Çocuk Bakımevleri, Huzurevleri gibi sosyal kurumlar ziyaret edilmektedir.
Ayrıca toplum destekli polislik hizmetleri kapsamında, sosyal duyarlılığı ve farkındalığı artırmaya, çocukları ve gençleri suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumaya, aileleri çocukların maruz kalabileceği tehlikeler konusunda bilgilendirmeye, bireylerin güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirilmesine ve toplumda güveni artırmaya yönelik ilgili paydaşların katılımıyla birçok proje uygulanmakta veya yaşama geçirilmektedir.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
WhatsApp

Benzer Haberler

Son Haberler